بهشت زمین شناسی
Lastname Firstname Email Address
Azarnia Mahnaz azarnia@tmu.ac.ir
Froutan Tahereh froutan@tmu.ac.ir
Gara Gozli Zahra garagozli@tmu.ac.ir
Ghahremani Nejad Farokh ghahremaninejad@gmail.com
Irian Saeed aryanairian2003@yahoo.com
Jonoubi Parisa jonoubi@tmu.ac.ir
Khavarinejad Ramezan Ali khavarinejad@tmu.ac.ir
Majd Ahmad majd@tmu.ac.ir
Mashhadi Akbar Boojar Masoud boojar@tmu.ac.ir
Mehrabian Sedigheh mehrabian@tmu.ac.ir
Mir Abolghasemi Ghadireh mirabolghasemi@tmu.ac.ir
Mohseni Kouchesfehani Homa kouchesfehani@tmu.ac.ir
Nabiooni Mohammad nabiuni@tmu.ac.ir
Najafi Farzaneh najafi_f@tmu.ac.ir
Nour Jah Parvaneh nourjah@tmu.ac.ir
Oryan Shahrbanoo sh_oryan@tmu.ac.ir
Rostami Parvin rostami@tmu.ac.ir
Salimi Azam salimi@tmu.ac.ir
Tabatabaei Nejad Zahra Sadat tabatabaei@tmu.ac.ir
Tahmaseb Mohammad tahmaseb@tmu.ac.ir
Tavakkoli Zahra Tavakoli@tmu.ac.ir

Geology Department
Lastname Firstname Email Address
Amini Sadredin amini@tmu.ac.ir
Asef Mohammad Reza asef@tmu.ac.ir
Bakhtiari Hassan
Daneshian Jahanbakhsh daneshian@tmu.ac.ir
Elahimehr Hosein Ali elahimehr@tmu.ac.ir
Fatemi Mahmood fatemi@tmu.ac.ir
Fayazi Farajollah fayazi@tmu.ac.ir
Hashemi Sheikhabadi Hosein hashemi@tmu.ac.ir
Lasemi Yaghoob lasemi@tmu.ac.ir
Masoudi Fariborz masoudi@tmu.ac.ir
Mehrabi Behzad mehrabi@tmu.ac.ir
Nakhaei Mohammad nakhaei@tmu.ac.ir
Razavi Mohammad Hosein razavi@tmu.ac.ir
Rezaei Mohsen m_rezaei@tmu.ac.ir
Sadrzadeh Nabavi Tabatabaei Mohammad Hosein
Samadi Latif samadi@tmu.ac.ir
Shahabi Mohammad Ali
Yaghubpur Abdolmajid yaghubpur@tmu.ac.ir

Physics Department
Lastname Firstname Email Address
Azim Araghi Mohamad Esmaiel azim@tmu.ac.ir
Bahar Mahmood
Jahanpanah Jafar jahajd@yahoo.com
Khosravi Sahram khosravi_sh@tmu.ac.ir
Mahlooji Ali
Majlesara Mohammad Hosein majlesara@tmu.ac.ir
Mansour Hoseini Mansour mansour@tmu.ac.ir
Mehdian Hasan mehdian@tmu.ac.ir
Momeni Farzan
Naji Arjang
Nazemi Mohammad Reza
Raghemi Azar Soraya raghemi@tmu.ac.ir
Sheikholeslami Mohyeddin
Soheilian Farhang
Tafreshi Farzaneh tafreshi@tmu.ac.ir

 

جدول مقایسه مراتب هیات علمی:
 
مراتب
مربی
استاد یار
دانشیار
 
استاد
جمع
سال84
108
133
35
 
31
307
سال85
86
143
39
 
27
295
سال86
63
145
37
 
35
280
 
 
جدول تغییرات هیات علمی:
 
موضوع
 
سال81
سال82
سال83
سال84
استخدام
 
10
8
12
8
باز نشسته
 
2
7
5
1
کاهش یا افزایش
 
+8
+1
+7
+7
 
 
 
جدول تغییرات هیات علمی :
 
موضوع
 
سال85
سال86
جمع
کاهش
استخدام
 
12
11
23
41-
باز نشسته
 
26
38
64
 

 

جدول ترفیعات و ارتقاء مراتب هیات علمی :
 
موضوع
سال84
سال85
سال86
ترفیعا ت
232
261
215
مربی به استادیار
1
1
1
استاد یار به دانشیار
3
7
11
دانشیار به استاد
1
2
3
 
 
دانشگاه تربيت معلم در طی سالهای اخير افتخار معرفی چهار چهره ماندگار علمی به كشور داشته است .
1- دكتر علی شريعتمداری چهره ماندگار علمي كشور در روانشناسی و علوم تربيتی در سال 1381  
2- دكتر احمد مجد چهره ماندگار علمي كشور در رشته زيست شناسي در سال 1383  
3- حضرت آيت الله دكتر سيد محمد موسوي بجنوردي چهره ماندگار علمي كشور در رشته حقوق در سال 1384
4- دكتر شهربانو عريان چهره ماندگار علمي در رشته زيست شناسي در سال 1384 و پژوهشگر برتر زن در سال 1384
5- دكتر شكوه نوابی نژادچهره ماندگار علمي در رشته روانشناسی و علوم تربيتی در سال87

 اساتید نمونه دانشگاه

1-       آقای دكتراسمائيل بابليان : babolian@saba.tmu.ac.ir
2-       آقای دكتر عليرضامدقالچی : a_medghalchi@saba.tmu.ac.ir
3-       خانم دكتر پروين كديور : kadivar@saba.tmu.ac.ir
4-       آقای دكتر محمد رضا بهرنگی : behrangi@saba.tmu.ac.ir
5-       آقای دكتر بهلول علیجانی : alijani@tmu.ac.ir
6-       آقای دكتر علی شريعتمداری : shariat@saba.tmu.ac.ir
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم خرداد ۱۳۸۸ساعت 19:7  توسط رقیه حصاری  |